عصبی، آشفته، سربرگریبان، حیرت‌زده یا حتی بیشتر شگفت‌زده، من الان واقن میخام ببوسمت. اصلن تاحالا فکر کردی اون لحظه‌ای که هُلم بدی تو دیوارو بعدم لبات باشه که لبامو شکار میکنه چقدر میتونه دل‌چسب باشه؟ یا حتی سُر خوردنِ دستام رو بازوهاتو حلقه شدنشون دوره گردنت ..! درواقع، چطور ممکنه عطره کسی که هرگز نبوسیدی روی تنت باقی بمونه ؟