تا حالا بهت گفته بودم وقتی مست میکنی چقدر جذاب میشی؟ دقیقن همون موقه‌هایی که تا سر حده کمای الکلی میخوریُ با قهقه‌هایِ نامتعارفت گوشه‌ی چشمات چین میخوره، همون لحظه‌ای که دستتو به هرچیزی بند میکنی تا نقشه زمین نشی، همون موقه‌ای که تو اون حالِ بد مستی با صدایِ دورگه شُدَت میگی دوسم داری، میگی میخایم، میگی عاشقمی! نمیخام از دو دو زدنِ چشاتو لرزشه لبت بگم.. لعنتی، تاحالا بهت گفته بودم وقتی مست میکنی چقد جذاب میشی؟