راستیتش جناب، غرض از مزاحمت، یاد آوری اولین باری که صداتون رو شنیدم بود. شما که یادتون نمیاد، این اتفاق به ظاهر بی ارزش-برای شما ! - در لابه‌لای مشکلات مهم یا حتی نامهم روزانه‌ی زندگی شما، گم شده و اصلن به چشم نمیاد ! شاید هم من خیلی بزرگش میکنم، ولی، ببین، اره با خودتم ! منِ احمق هنوز یادم هست وقتی اولین بار صداتو شنیدم چطور رنگم پریدو تو دیواره پشته سرم گم شدم !